2014. november 2., vasárnap

Születésnapra
2 megjegyzés:

Ilka írta...

Igazi alkalmi szett! Nagyon szép!

chris írta...

Hello!
Congratulations!
Welcome to your blog is to accept, in the "International Directory Blogspot"
HUNGARY Division # 297
I wish you a great day
friendly
Chris

On the right side (see green) a list of country! By clicking on it you'll see the list of blog this country! And so the ability to communicate and interact with them. Language problem? Use the Google translator!

thank you
I give you badges for your blog
http addresses are those where you can find images of badge
http://nsm05.casimages.com/img/2012/07/12/12071211040212502810092867.gif
http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/06/12090603083012502810288938.gif
http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/21/12092110155912502810343002.gif
http://nsm08.casimages.com/img/2014/09/02/14090209425712502812494399.jpg

Placing the badge on your blog entitles the status of "VIP"

Our site does not ask for money! The activity is only friendly
Please: Made know the "directory" after your friends and invite your friends HUNGARY
"Unity makes strength"
For other bloggers just register
http://world-directory-sweetmelody.blogspot.com/
*****************
Witaj!
Gratulacje!
Witamy na blogu jest do zaakceptowania, w "International Directory, Blogspot"
WĘGRY Wydział # 297
Życzęune wielki dzień
przyjazny
Chris

Po prawej stronie (patrz zielona) listę kraju! Klikając na nią zobaczymy listę blogu tym kraju! A więcla zdolność do komunikowania się i interakcji z nimi. Problem języka? Użyj tłumacza Google!

dziękuję
Daję wam odznaczenia dla swojego bloga
adresy http są te, gdzie można znaleźć zdjęcia z odznaką
http://nsm05.casimages.com/img/2012/07/12/12071211040212502810092867.gif
http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/06/12090603083012502810288938.gif
http://nsm05.casimages.com/img/2012/09/21/12092110155912502810343002.gif
http://nsm08.casimages.com/img/2014/09/02/14090209425712502812494399.jpg

Umieszczając znaczek na swoim blogu uprawnia status "VIP"

Nasza strona nie prosić o pieniądze!L'Aktywność jest tylko przyjazne
Proszę: Made znać "katalog" po znajomych i zaproś swoich znajomych WĘGRY
"Jedność czyni siłę"
Dla innych blogerów po prostu zarejestrować
http://world-directory-sweetmelody.blogspot.com/